Četiri pitanjaRotary test

Što je Rotary?

Od samih početaka Rotarijanci su uvijek bili predani promidžbi visokih etičkih načela u poslovnome životu. Najjednostavnija je takva provjera poslovne etike znameniti Test četiri pitanja. Prihvaćen je u međunarodnome Rotaryju 1943., a preveden je više stotina jezika i objavljen u tisućama oblika. Što god govorimo ili činimo mora biti usklađeno sa sljedeća četiri pitanja:

1. Je li to istinito?
2. Je li pravedno za sve uključene?
3. Pridonosi li izgradnji dobre volje i čvršćem prijateljstvu?
4. Hoće li donijeti dobro svima uključenima?

RotaryNovosti

 

 

 

 

 

 

 

Poziv na natječaj za stipendiju

Rotary klub Zagreb Gradec dodjeljuje stipendije studentima zagrebačkih visokih učilišta

Svjesni važnosti obrazovanja mladih i perspektivnih pojedinaca te financijskih ograničenja s kojima se brojni uspješni i nadareni studenti susreću, Rotary klub Zagreb Gradec raspisao je javni natječaj dodjele stipendija. Cilj projekta je pružiti novčanu podršku u iznosu od 1000 kuna mjesečno u nastavnom razdoblju akademske godine 2018./2019. i tako trima studentima, barem djelomično, olakšati studentske dane. Prijave traju do 15. studenoga 2018., a podnose se isključivo u elektroničkom obliku na mail info@rczg.hr

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi studenti koji ispunjavaju opće uvjete natječaja:

  1. da su na dan podnošenja prijave redovni studenti preddiplomskog, diplomskog ili integriranog studija koji se izvodi na području Grada Zagreba;
  2. da su upisani u treću ili neku višu godinu preddiplomskog ili integriranog studija, odnosno da su upisani na diplomski studij;
  3. da su tijekom posljednje dvije godine studija (preddiplomskog i diplomskog, odnosno integriranog) ostvarili ukupni prosjek ocjena od najmanje 4,00;
  4. da su državljani Republike Hrvatske;
  5. da nisu stariji od 26 godina;
  6. da imaju najmanje dvije preporuke profesora s visokog učilišta;

Od kandidata se očekuje da su i izvan općih uvjeta svojim radom i djelovanjem pokazali da su sposobni ostvariti izniman uspjeh i da se ističu svojom izvrsnošću, kao i interesom i angažmanom za opće dobro (posebni uvjeti natječaja). Prednost na natječaju imaju: kandidati dokazane izvrsnosti; kandidati s boljim uspjehom u studiju; kandidati lošijeg materijalnog i socijalnog statusa; kandidati čiji su brat ili sestra također upisani na preddiplomski, diplomski ili integrirani studij; kandidati koji su sudjelovali u Erasmus+programu. Pri vrednovanju uspjeha u studij uzet će se u obzir i ukupno ostvareni ECTS bodovi, duljina studiranja i ostvarene ocjene.

Prijave na natječaj trebaju sadržavati dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta (fakultativno i dokaze koji se tiču okolnosti koje utječu na prednost pri rangiranju kandidata) te motivacijsko pismo s obrazloženjem prijave do 1000 riječi (originali se donose, prema potrebi, na razgovor).

Provođenjem ovog projekta Rotary klub Zagreb Gradec nastavlja pomagati zajednici u kojoj djeluje te poticati ostale na veći angažman kad je riječ o onim najslabijima. Jedan je od najstarijih Rotary klubova u Hrvatskoj koji okuplja osobe iz stručnog i poslovnog života, a koji se posvećuju humanitarnim ciljevima, cijene i promiču visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu šireći dobru volju i razumijevanje.

Tekst natječaja (PDF)