Četiri pitanjaRotary test

Što je Rotary?

Od samih početaka Rotarijanci su uvijek bili predani promidžbi visokih etičkih načela u poslovnome životu. Najjednostavnija je takva provjera poslovne etike znameniti Test četiri pitanja. Prihvaćen je u međunarodnome Rotaryju 1943., a preveden je više stotina jezika i objavljen u tisućama oblika. Što god govorimo ili činimo mora biti usklađeno sa sljedeća četiri pitanja:

1. Je li to istinito?
2. Je li pravedno za sve uključene?
3. Pridonosi li izgradnji dobre volje i čvršćem prijateljstvu?
4. Hoće li donijeti dobro svima uključenima?

InfoImpressum

 

Rotary club Zagreb Gradec,

Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb,

Udruga građana upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pod red. brojem 00001457,

Matični broj udruge 01456288, OIB 24539751734, IBAN: HR0823600001101355104

odgovorna osoba Siniša Širac, predsjednik

Nikola Milojević, tajnik